Kronisk ledbandsinstabilitet

Behandling av hopparknä hos Med.Arbetarna 

Det vanligaste resttillståndet efter en skada på de yttre ledbanden är kronisk ledbandsinstabilitet. Den skadade beskriver "funktionell instabilitet" som en viknings- eller stukningstendens och ostadighetskänsla. De faktorer som orsakar den "funktionella instabiliteten" är inte helt klarlagda, men det rör sig om flera faktorer, t ex bristning eller förlängning av de yttre ledbanden, störd nerv-/muskelfunktion, försämrad koordination samt muskelsvaghet i fot, fotled och underben. Vilken av faktorerna som dominerar varierar från fall till fall. Reaktionstiden i musklerna på utsidan av underbenet kan ofta vara längre hos personer med instabila fotleder.

Skademekanism
Kronisk fotledsinstabilitet uppstår efter akuta distordtioner (stukningar). Utebliven behandling eller dålig rehabilitering efter en tidigare akut skada kan också bidra till fotledsistabilitet.

Symtom
Den skadade besväras av återkommande ostadighetskänsla, samtidigt som det känns som om fotleden viker sig i samband med belastning. Idrottsutövaren är oftast smärtfri mellan stukningarna, medan smärta och svullnad uppstår i samband med varje ny stukning. Smärtan sitter i regel på utsidan av fotleden, över ledkapseln och ledbandet i regel kombinerad med en mindre svullnad över ledbanden samt ner mot fotranden på utsidan av foten.

Prognos
Ungefär hälften av alla personer med kronisk fotledsinstabilitet kan förvänta sig ett gott resultat med smärtfrihet och funktionell stabilitet efter behandling med ett rehabiliteringsprogram under ca 12 veckor. Övriga kan behöva en stabiliserande operation. Prognosen efter operativ behandling är god i cirka 90 % av fallen. Sammanlagd rehabiliteringstid efter operation är cirka 12 veckor och de flesta idrottare kan återvända till samma nivå av idrottsaktivitet som före skadan.

Med|Arbetarna City

Östermalmsgatan 62
114 50 Stockholm
Tel 08-662 36 35
Fax 08-663 93 20

Med|Arbetarna Ekerö

Herman Palms plan 2
179 61 Stenhamra
Tel 070-74 74 817