Om Naprapati


Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden.

Naprapaten av idag har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker som inom detta omfattas.

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som vad gäller rent kliniskt / praktiska kunskaper, vilket ger en mångfald av möjligheter att behandla patienter.

Man skulle på så sätt väl kunna beskriva verksamhetsområdet naprapati i orden funktion och mångfald. Förebygga, utreda och rehabilitera Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där behandlingen är kausalt inriktad varför ovan nämnda manuella behandlingmetoder ofta kompletteras med annan fysikalisk behandling och förebyggande eller rehabiliterande träning för att om möjligt undvika recidiv. Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

Källa: Naprapathögskolans hemsida

Med|Arbetarna City

Östermalmsgatan 62
114 50 Stockholm
Tel 08-662 36 35
Fax 08-663 93 20

Med|Arbetarna Ekerö

Herman Palms plan 2
179 61 Stenhamra
Tel 070-74 74 817